Certificari

S.C. CONMAPRO S.R.L. are implementat şi certificat Sistemul de Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele Standardului ISO 9001:2008 de către Organismul Internaţional de Certificare AJA REGISTRARS EUROPE (Anglo Japanese American Registrars - Europa), Organism acreditat de UKAS (United Kingdom Accreditation Service - Marea Britanie), prin reprezentantul naţional AJA REGISTRARS ROMÂNIA, pentru:

Servicii de Consultanţă şi Asistenţă Tehnică de Specialitate în Construcţii şi Instalaţii aferente

Proiectare în Construcţii Civile, Industriale şi Agrozootehnice