Despre noi

S.C. CONMAPRO S.R.L. Braşov, înfiinţată în Iulie 2000, este una dintre cele mai recunoscute firme în Judeţul Braşov şi judeţele limitrofe din domeniul asigurării Serviciilor de:

Consultanţă şi Asistenţă Tehnică de Specialitate în Construcţii şi Instalaţii;

Proiectare în Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

Construcţiile reprezintă un domeniu cuprinzător, strict documentat tehnic şi bine fundamentat din punct de vedere legal, în care adevăraţii profesionişti devin factorii cei mai importanţi de calitate, siguranţă, legalitate şi economii de timp şi resurse materiale şi umane, uneori deloc neglijabile.

1. S.C. CONMAPRO S.R.L., prin serviciul de Diriginţi de Şantier autorizaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii (I.S.C.), reprezintă Beneficiarul/Investitorul şi urmăreşte calitatea execuţiei lucrărilor de construcţii, supervizând etapă cu etapă desfăşurarea realizării investiţiilor, astfel încât totul să se încadreze în parametrii de calitate impliciţi şi expliciţi, în graficul de execuţie stabilit şi în bugetul prevăzut de client.

2. S.C. CONMAPRO S.R.L., prin serviciul de Responsabili Tehnici cu Execuţia (R.T.E.) atestaţi M.L.P.A.T. şi Responsabili cu Controlul Tehnic de Calitate în Construcţii (C.Q.) autorizaţi I.S.C., asigură respectarea, în timpul execuţiei lucrărilor, a tuturor prevederilor proiectelor, ale normelor, reglementărilor şi normativelor tehnice şi legale în vigoare, reprezentând Antreprenorii/Executanţii lucrărilor de investiţii în relaţia cu Proiectanţii, cu Beneficiarii/Investitorii, cu alţi Antreprenori/Subantreprenori, cu Organele de Stat.

3. Proiectarea în construcţii, prin specificul său, impune coordonarea şi viziunea unitară a multor specialităţi a căror rezultantă se materializează în practică prin obţinerea unor construcţii care trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: Rezistenţa mecanică şi stabilitatea; Securitatea la incendiu; Igiena, sănătatea şi mediul; Siguranţa în exploatare; Protecţia împotriva zgomotului; Economia de energie şi izolarea termică.

S.C. CONMAPRO S.R.L., prin serviciul său de Proiectare, este unul dintre cei care răspund acestor obiective.

4. Din perspectiva anilor care urmează, devine esenţială crearea, fundamentarea şi implementarea în cadrul Organizaţiei Dumneavoastră a unui real şi funcţional Sistem de Management al Calităţii în construcţii în conformitate cu Standardul ISO 9001:2008.

S.C. CONMAPRO S.R.L., prin serviciul său de Consultanţă, este colaboratorul instruit al Dumneavoastră pentru parcurgerea acestor paşi în vederea certificării Sistemului de Management al Calităţii de către un Organism de Certificare independent, acreditat şi recunoscut internaţional, astfel încât să deveniţi un factor performant pe piaţa construcţiilor şi să confirmaţi ca un partener important într-un ansamblu concurenţial eficient şi, nu de puţine ori, dur.

           ______________________________________________________________________________________

S.C. CONMAPRO S.R.L. respectă tehnica în construcţii şi legalitatea şi vă poate aduce economii considerabile, indiferent dacă sunteţi Beneficiar/Investitor sau Executant/Antreprenor.