Cu noi… CONstruiţi MAi PROfitabil !”

De ce CONstruiţi MAi PROfitabil angajând o firmă consacrată de Consultanţă şi Asistenţă Tehnică de Specialitate în Construcţii şi Instalaţii care, prin personalul său autorizat şi atestat în multiple domenii din sfera construcţiilor, desfăşoară o activitate ce dă garanţia realizării investiţiilor în conformitate cu necesităţile şi cerinţele implicite şi explicite, tehnice şi legale, indiferent de destinaţia, complexitatea şi natura acestora ?

Deoarece S.C. CONMAPRO S.R.L.:

  • Constituie, prin natura atestărilor şi autorizărilor pe care le deţine, factorul tehnic operativ, decizional şi direct implicat în respectarea tuturor prevederilor legislaţiei tehnice şi organice din domeniul construcţiilor;

  • Reprezintă, în condiţii de deplină legalitate, interesele şi pe Dumneavoastră, persoană juridică sau fizică, în relaţia cu toţi ceilalţi factori implicaţi în realizarea obiectivelor de investiţii.

  • Urmăreşte, prin activitatea pe care o desfăşoară în fiecare etapă din procesul de execuţie a investiţiilor (proiectare → execuţie → recepţie), adoptarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Conducere, Control şi Asigurare a Calităţii în Construcţii.

  • Asigură, prin personalul tehnic de specialitate în construcţii, Beneficiarii că obiectivele de investiţii vor fi realizate numai prin respectarea prevederilor proiectelor, ale normelor, reglementărilor şi normativelor tehnice în vigoare.

  • Contribuie, prin experienţa personalului său, la realizarea unor economii de resurse materiale, băneşti, de forţă de muncă şi de timp, de multe ori deloc neglijabile.

  • Garantează, prin portofoliul său de lucrări, faptul că urmărirea, controlul şi supervizarea realizării investiţiilor (prin Diriginţi de Şantier), execuţia lucrărilor (prin R.T.E. şi C.Q.), Proiectarea sau Consultanţa se vor derula în condiţii de calitate deplină.

  • Prezintă, în virtutea certificărilor dobândite, garantul competent şi legal al îndeplinirii în totalitate al dorinţelor şi necesităţilor Dumneavoastră, indiferent dacă sunteţi Investitor/Beneficiar sau Antreprenor/Executant, cel care începeţi să investiţi resurse, bani, timp şi idealuri din momentul în care prima idee a viitoarei investiţii prinde contur.